ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


Ճանապարհային նշանները բաժանվում են 8 խմբի`

  • նախազգուշացնող.
  • առավելության.
  • արգելող.
  • թելադրող.
  • հատուկ թելադրանքի.
  • տեղեկատվության
  • սպասարկման.
  • լրացուցիչ տեղեկատվության (ցուցանակներ):

1. ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐ


1.1. «Երկաթուղային գծանց` ուղեփակոցով»

1.1. «Երկաթուղային գծանց` ուղեփակոցով»

նշանը տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա: Նշան բնակավայրերից դուրս կրկնվում է: Կրկնվող երկրորդ նշանը տեղադրվում է վտանգավոր հատվածի սկզբից 50 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա:


1.2. «Երկաթուղային գծանց` առանց ուղեփակոցի»

1.2. «Երկաթուղային գծանց` առանց ուղեփակոցի»

նշանը տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա: Նշան բնակավայրերից դուրս կրկնվում է: Կրկնվող երկրորդ նշանը տեղադրվում է վտանգավոր հատվածի սկզբից 50 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա:


1.3.1. «Միագիծ երկաթուղի»

1.3.1. «Միագիծ երկաթուղի»

ուղեփակոցով չկահավորված երկաթուղային գծանցի նշում մեկ ուղիով.


1.3.2. «Բազմագիծ երկաթուղի»

1.3.2. «Բազմագիծ երկաթուղի»

ուղեփակոցով չկահավորված երկաթուղային գծանցի նշում երկու և ավելի ուղիներով.


1.4.1. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

1.4.1. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

լրացուցիչ նախազգուշացում բնակավայրերից դուրս երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին.


1.4.2. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

1.4.2. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

լրացուցիչ նախազգուշացում բնակավայրերից դուրս երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին.


1.4.3. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

1.4.3. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

լրացուցիչ նախազգուշացում բնակավայրերից դուրս երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին.


1.4.4. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

1.4.4. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

լրացուցիչ նախազգուշացում բնակավայրերից դուրս երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին.


1.4.5. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

1.4.5. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

լրացուցիչ նախազգուշացում բնակավայրերից դուրս երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին.


1.4.6. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

1.4.6. «Մոտեցում երկաթուղային գծանցին»

լրացուցիչ նախազգուշացում բնակավայրերից դուրս երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին.


1.5. «Հատում տրամվայի գծի հետ»

1.5. «Հատում տրամվայի գծի հետ»

տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.6. «Հավասարազոր ճանապարհների հատում»

1.6. «Հավասարազոր ճանապարհների հատում»

տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.7. «Հատում շրջանաձև երթևեկության հետ»

1.7. «Հատում շրջանաձև երթևեկության հետ»

տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.8. «Լուսացուցային կարգավորում»

1.8. «Լուսացուցային կարգավորում»

խաչմերուկ, հետիոտնային անցում կամ ճանապարհի տեղամաս, որտեղ երթևեկությունը կարգավորվում է լուսացույցով.տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.9. «Բացվող կամուրջ»

1.9. «Բացվող կամուրջ»

բացվող կամուրջ կամ լաստանավային անցում.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.10. «Ելք դեպի առափ»

1.10. «Ելք դեպի առափ»

առափ կամ ափ դուրս գալու տեղ.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.11.2. «Վտանգավոր շրջադարձ»

1.11.2. «Վտանգավոր շրջադարձ»

փոքր շառավղով կամ սահմանափակ տեսադաշտով ճանապարհի կորացում դեպի ձախ.,
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.12.1. «Վտանգավոր շրջադարձեր»

1.12.1. «Վտանգավոր շրջադարձեր»

վտանգավոր շրջադարձերով ճանապարհի հատված` առաջին շրջադարձը դեպի աջ
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.12.2. «Վտանգավոր շրջադարձեր»

1.12.2. «Վտանգավոր շրջադարձեր»

վտանգավոր շրջադարձերով ճանապարհի հատված` առաջին շրջադարձը դեպի ձախ.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.13. «Կտրուկ վայրէջք»

1.13. «Կտրուկ վայրէջք»

տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:
1.13 և 1.14 նշանները կարող են տեղադրվել առանց 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի, անմիջապես վայրէջքից կամ վերելքից առաջ, եթե վայրէջքները և վերելքները միմյանց հաջորդում են:


1.14. «Կտրուկ վերելք»

1.14. «Կտրուկ վերելք»

տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.15. «Սայթաքուն ճանապարհ»

1.15. «Սայթաքուն ճանապարհ»

առավել սայթաքուն երթևեկելի մասով ճանապարհի հատված.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:
1.13 և 1.14 նշանները կարող են տեղադրվել առանց 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի, անմիջապես վայրէջքից կամ վերելքից առաջ, եթե վայրէջքները և վերելքները միմյանց հաջորդում են:


1.16. «Անհարթ ճանապարհ»

1.16. «Անհարթ ճանապարհ»

երթևեկելի մասի անհարթություններով ճանապարհի հատված (ալիքավորություն, խանդակներ, կամուրջների հետ ոչ սահուն լծորդումներ և այլն).
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.17. «Արհեստական անհարթություն»

1.17. «Արհեստական անհարթություն»

արագությունը հարկադրաբար իջեցնելու համար արհեստական անհարթությամբ (անհարթություններով) ճանապարհի հատված.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.18. «Խճի արտանետում»

1.18. «Խճի արտանետում»

ճանապարհի հատված, որտեղ տրանսպորտային միջոցների անիվների տակից հնարավոր է խճի, քարակտորների և այլնի արտանետում.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.19. «Վտանգավոր կողնակ»

1.19. «Վտանգավոր կողնակ»

ճանապարհի հատված, որտեղ կողնակ դուրս գալը վտանգավոր է.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.20.1. «Ճանապարհի նեղացում»

1.20.1. «Ճանապարհի նեղացում»

նեղացում երկու կողմից.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.20.2. «Ճանապարհի նեղացում»

1.20.2. «Ճանապարհի նեղացում»

նեղացում աջից.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.20.3. «Ճանապարհի նեղացում»

1.20.3. «Ճանապարհի նեղացում»

նեղացում ձախից.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.21. «Երկկողմ երթևեկություն»

1.21. «Երկկողմ երթևեկություն»


ճանապարհի (երթևեկելի մասի) հանդիպակաց երթևեկությամբ հատվածի սկիզբ.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.22. «Հետիոտնային անցում»

1.22. «Հետիոտնային անցում»


5.19.1 և 5.19.2` «Հետիոտնային անցում» նշաններով և (կամ) 1.14.1 - 1.14.2 գծանշմամբ նշված հետիոտնային անցում.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.23. «Երեխաներ»

1.23. «Երեխաներ»


մանկական հիմնարկների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ և այլն) մոտով անցնող ճանապարհի հատված, որի երթևեկելի մասում հնարավոր է երեխաների հայտնվելը.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:
1.23 նշանը բնակավայրերից դուրս կրկնվում է: Կրկնվող երկրորդ նշանը տեղադրվում է վտանգավոր հատվածի սկզբից 50 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 1.23 նշանը կրկնվում է նաև բնակավայրերում` վտանգավոր տեղամասից անմիջապես առաջ:


1.24. «Հատում հեծանվային արահետի հետ»

1.24. «Հատում հեծանվային արահետի հետ»


տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.25. «Ճանապարհային աշխատանքներ»

1.25. «Ճանապարհային աշխատանքներ»


տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:
1.25 նշանը բնակավայրերից դուրս կրկնվում է: Կրկնվող երկրորդ նշանը տեղադրվում է վտանգավոր հատվածի սկզբից 50 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 1.25 նշանը կրկնվում է նաև բնակավայրերում` վտանգավոր տեղամասից անմիջապես առաջ:
1.25 նշանը, երթևեկելի մասի վրա կարճատև աշխատանքներ կատարելիս, կարող է տեղադրվել առանց 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի, աշխատանքի կատարման վայրից 10-15 մ հեռավորության վրա:


1.26. «Անասունների քշում»

1.26. «Անասունների քշում»


տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.27. «Վայրի կենդանիներ»

1.27. «Վայրի կենդանիներ»


տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.28. «Քարերի անկում»

1.28. «Քարերի անկում»


ճանապարհի հատված, որտեղ հնարավոր են փլուզումներ, սողանք, քարերի անկում.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.29. «Կողային քամի»

1.29. «Կողային քամի»


տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.30. «Ցածրաթռիչք ինքնաթիռներ»

1.30. «Ցածրաթռիչք ինքնաթիռներ»


տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.31. «Թունել»

1.31. «Թունել»


թունել, որտեղ բացակայում է արհեստական լուսավորությունը, կամ թունել, որի ճակատամուտքի տեսանելիությունը սահմանափակ է.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.32. «Խցանում»

1.32. «Խցանում»


ճանապարհի հատված, որտեղ առաջացել է խցանում.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.33. «Այլ վտանգներ»

1.33. «Այլ վտանգներ»


ճանապարհի հատված, որտեղ առկա են թվարկված նախազգուշացնող նշաններով չնախատեսված վտանգներ.
տեղադրվում է մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը` բնակավայրերից դուրս` 150-300 մ, իսկ բնակավայրերում` 50-100 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է տեղադրվել և այլ հեռավորության վրա: Այդ դեպքում հեռավորությունը նշվում է 8.1.1` «Հեռավորությունը մինչև օբյեկտ» ցուցանակի վրա:


1.34.1«Շրջադարձի ուղղություն»

1.34.1«Շրջադարձի ուղղություն»

սահմանափակ տեսանելիությամբ ճանապարհի փոքր շառավղով կորացման վրա երթևեկության ուղղություն դեպի աջ


1.34.2«Շրջադարձի ուղղություն»

1.34.2«Շրջադարձի ուղղություն»

սահմանափակ տեսանելիությամբ ճանապարհի փոքր շառավղով կորացման վրա երթևեկության ուղղություն դեպի ձախ։


1.34.3«Շրջադարձի ուղղություն»

1.34.3«Շրջադարձի ուղղություն»

T-աձև խաչմերուկում կամ ճանապարհի ճյուղավորման վրա երթևեկության ուղղություններ. ճանապարհի նորոգվող հատվածի շրջանցման ուղղություններ։


1.35. «Խաչմերուկի տարածք»

1.35. «Խաչմերուկի տարածք»

Նշանակում է մոտեցում խաչմերուկին, որի հատվածը նշված է 1.26 գծանշմամբ, և որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում՝ երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտ ստեղծելով հատող ճանապարհով լայնական ուղղությամբ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, բացառությամբ սույն Կանոններով սահմանված՝ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի:
1.35 նշանը տեղադրվում է խաչմերուկի սահմանին: Եթե բարդ խաչմերուկներում հնարավոր չէ ճանապարհային նշանը տեղադրել խաչմերուկի սահմանին, ապա այն տեղադրում են խաչմերուկի սահմանից ոչ ավել, քան 30 մ հեռավորության վրա:

2. ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


2.1. «Գլխավոր ճանապարհ»

2.1. «Գլխավոր ճանապարհ»


ճանապարհ, որով երթևեկողներին չկարգավորվող խաչմերուկների անցման առավելություն է տրվում.


2.2. «Գլխավոր ճանապարհի վերջ»

2.2. «Գլխավոր ճանապարհի վերջ»


2.3.1. «Հատում երկրորդական ճանապարհի հետ»

2.3.1. «Հատում երկրորդական ճանապարհի հետ»


2.3.2. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»

2.3.2. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»


հարում աջից


2.3.3. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»

2.3.3. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»


հարում ձախից


2.3.4. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»

2.3.4. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»


հարում աջից


2.3.5. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»

2.3.5. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»


հարում ձախից


2.3.6. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»

2.3.6. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»


հարում աջից


2.3.7. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»

2.3.7. «Երկրորդական ճանապարհի հարում»


հարում ձախից


2.4. «Զիջեք ճանապարհը»

2.4. «Զիջեք ճանապարհը»


վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը հատող ճանապարհով, իսկ 8.13` «Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» ցուցանակի առկայության դեպքում` գլխավոր ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին.


2.5. «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է»

2.5. «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է»


արգելվում է երթևեկել առանց «Կանգ-գծից» առաջ (դրա բացակայության դեպքում` հատվող երթևեկելի մասի եզրից առաջ) կանգնելու: Վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը հատող ճանապարհով, իսկ 8.13` «Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» ցուցանակի առկայության դեպքում` գլխավոր ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին: Եթե 2.5 նշանը տեղադրված է երկաթուղային գծանցից կամ կարանտինային պահակետից առաջ, ապա վարորդը պետք է կանգնի «Կանգ» գծից առաջ, իսկ դրա բացակայության դեպքում` նշանից առաջ.


2.6. «Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն»

2.6. «Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն»


արգելվում է մուտք գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել հանդիպակաց երթևեկությունը:Վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի նեղ հատվածին հանդիպակաց կողմից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:


2.7. «Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ»

2.7. «Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ»


ճանապարհի նեղ հատված, որով երթևեկելիս վարորդն առավելություն ունի հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:

3. ԱՐԳԵԼՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐ


3.1. «Մուտքն արգելվում է»

3.1. «Մուտքն արգելվում է»


արգելվում է տրանսպորտային միջոցների մուտքը տվյալ ուղղությամբ.
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


3.2. «Երթևեկությունն արգելվում է»

3.2. «Երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը.
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ նրանց փոխադրող տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.3. «Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»

3.3. «Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»


Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ նրանց փոխադրող տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.4. «Բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է»

3.4. «Բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է 3.5 տոննայից ավելի (եթե նշանի վրա զանգվածը չի նշված) կամ նշանի վրա նշվածից մեծ թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների և տրանսպորտային միջոցների շարժակազմերի, ինչպես նաև տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների երթևեկությունը.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.5. «Մոտոցիկլների երթևեկությունն արգելվում է»

3.5. «Մոտոցիկլների երթևեկությունն արգելվում է»


նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.6. «Տրակտորների երթևեկությունն արգելվում է»

3.6. «Տրակտորների երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների երթևեկությունը.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.7. «Կցորդով երթևեկությունն արգելվում է»

3.7. «Կցորդով երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է ցանկացած տեսակի կցորդով բեռնատար ավտոմոբիլների և տրակտորների երթևեկությունը, ինչպես նաև մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների քարշակումը.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.8. «Լծասայլերի երթևեկությունն արգելվում է»

3.8. «Լծասայլերի երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է լծասայլերի (լծասահնակների), հեծկան կամ բեռնակիր կենդանիներով երթևեկությունը և անասուններ քշելը.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.9. «Հեծանիվներով երթևեկությունն արգելվում է»

3.9. «Հեծանիվներով երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է մոպեդներով և հեծանիվներով երթևեկությունը.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.10. «Հետիոտների տեղաշարժն արգելվում է»

3.10. «Հետիոտների տեղաշարժն արգելվում է»


Նշանի ազդեցությունը տարածվում է ճանապարհի միայն այն կողմի վրա, որտեղ դա տեղադրված է:


3.11. «Զանգվածի սահմանափակում»

3.11. «Զանգվածի սահմանափակում»


արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների (այդ թվում` ավտոգնացքների) երթևեկությունը, որոնց ընդհանուր փաստացի զանգվածը մեծ է նշանի վրա նշվածից.


3.12. «Սռնու վրա բեռնվածության սահմանափակում»

3.12. «Սռնու վրա բեռնվածության սահմանափակում»


արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, որոնց որևէ սռնու վրա բեռնվածությունը մեծ է նշանի վրա նշվածից.


3.13. «Բարձրության սահմանափակում»

3.13. «Բարձրության սահմանափակում»


արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, որոնց եզրաչափային բարձրությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի է նշանի վրա նշվածից.


3.14. «Լայնության սահմանափակում»

3.14. «Լայնության սահմանափակում»


արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, որոնց եզրաչափային լայնությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի է նշանի վրա նշվածից.


3.15. «Երկարության սահմանափակում»

3.15. «Երկարության սահմանափակում»


արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների (այդ թվում` ավտոգնացքների) երթևեկությունը, որոնց եզրաչափային երկարությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի է նշանի վրա նշվածից.


3.16. «Նվազագույն միջտարածության սահմանափակում»

3.16. «Նվազագույն միջտարածության սահմանափակում»


արգելվում է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, եթե դրանց միջև տարածությունը փոքր է նշանի վրա նշվածից.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանների ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն: Ազդման գոտին կարող է նվազեցվել ` 8.2.1` «Ազդման գոտի» ցուցանակի կիրառմամբ:


3.17.1. «Մաքսային կետ»

3.17.1. «Մաքսային կետ»


արգելվում է առանց կանգառի անցումը մաքսային կետի մոտով.


3.17.2. «Վտանգ»

3.17.2. «Վտանգ»


արգելվում է բոլոր տրանսպորտային միջոցների հետագա երթևեկությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, հրդեհի, վթարի և այլ վտանգի կապակցությամբ, բացառությամբ ոստիկանության, շտապ բժշկական օգնության, փրկարարական և վտանգի վերացման նպատակով ժամանած այլ ծառայությունների տրանսպորտային միջոցների, երթևեկությունը շարունակել կարելի է միայն թույլտվություն ստանալուց հետո.


3.17.3. «Հսկիչ կետ»

3.17.3. «Հսկիչ կետ»


արգելվում է առանց կանգառի անցումը հսկիչ կետով.


3.18.1. «Աջ շրջադարձն արգելվում է»

3.18.1. «Աջ շրջադարձն արգելվում է»

Նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ նշանը տեղադրված է.
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


3.18.2. «Ձախ շրջադարձն արգելվում է»

3.18.2. «Ձախ շրջադարձն արգելվում է»

Նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ նշանը տեղադրված է.
նշաննի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


3.19. «Հետադարձն արգելվում է»

3.19. «Հետադարձն արգելվում է»

նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


3.20. «Վազանցն արգելվում է»

3.20. «Վազանցն արգելվում է»


արգելվում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով վազանցի կատարումը: Թույլատրվում է վազանցել դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոցները, լծասայլերը, առանց կողային կցորդի երկանիվ մոտոցիկլները, մոպեդները և հեծանիվները.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանների ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն: Ազդման գոտին կարող է նվազեցվել ` 8.2.1` «Ազդման գոտի» ցուցանակի կիրառմամբ:


3.21. «Վազանցի արգելման գոտու վերջ»

3.21. «Վազանցի արգելման գոտու վերջ»


3.22. «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցն արգելվում է»

3.22. «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցն արգելվում է»


բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով վազանցն արգելվում է` բացառությամբ մոտոցիկլների, թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, ավտոբուսների և մինչև 3,5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանի ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն:


3.23. «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցի արգելման գոտու վերջ»

3.23. «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցի արգելման գոտու վերջ»


3.24. «Առավելագույն արագության սահմանափակում»

3.24. «Առավելագույն արագության սահմանափակում»


արգելվում է նշանի վրա նշվածից բարձր արագությամբ (կմ/ժ) երթևեկելը.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանի ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն:


3.25. «Առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջ»

3.25. «Առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջ»


3.26. «Ձայնային ազդանշան տալն արգելվում է»

3.26. «Ձայնային ազդանշան տալն արգելվում է»


արգելվում է օգտվել ձայնային ազդանշաններից` բացի այն դեպքերից, երբ այն տրվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահար կանխելու համար.
ազդման գոտին կարող է նվազեցվել ` 8.2.1` «Ազդման գոտի» ցուցանակի կիրառմամբ.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանի ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն.


3.27. «Կանգառն արգելվում է»

3.27. «Կանգառն արգելվում է»


արգելվում են տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանումը.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանի ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն.
ազդեցությունը տարածվում է ճանապարհի միայն այն կողմի վրա, որտեղ դրանք տեղադրված են.
ազդման գոտին կարող է նվազեցվել 8.2.2` «Ազդման գոտի» ցուցանակի կիրառմամբ կամ այդ նշանների ազդման գոտու վերջում 8.2.3` «Ազդման գոտի» ցուցանակով
3.27 նշանը կարող է կիրառվել 1.4 գծանշման հետ համատեղ, ընդ որում, նշանների ազդման գոտին որոշվում է գծանշման երկարությամբ:


3.28. «Կայանելն արգելվում է»

3.28. «Կայանելն արգելվում է»


արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կայանումը.
Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ նրանց փոխադրող տրանսպորտային միջոցների վրա, ինչպես նաև գունագծապատկերներ ունեցող փոստային հատուկ կապի տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև միացված հաշվիչով «տաքսի» ավտոմոբիլների վրա:Նշանի ազդեցությունը տարածվում է ճանապարհի միայն այն կողմի վրա, որտեղ դրանք տեղադրված են.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանների ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն.
նշանի համար ազդման գոտին կարող է նվազեցվել 8.2.2` «Ազդման գոտի» ցուցանակի կիրառմամբ կամ այդ նշանների ազդման գոտու վերջում 8.2.3` «Ազդման գոտի» ցուցանակով
նշանը կարող է կիրառվել 1.10 գծանշման հետ համատեղ, ընդ որում, նշանների ազդման գոտին որոշվում է գծանշման երկարությամբ:


3.29. «Կայանելն արգելվում է ամսվա կենտ օրերին»

3.29. «Կայանելն արգելվում է ամսվա կենտ օրերին»

Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ նրանց փոխադրող տրանսպորտային միջոցների վրա, ինչպես նաև գունագծապատկերներ ունեցող փոստային հատուկ կապի տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև միացված հաշվիչով «տաքսի» ավտոմոբիլների վրա:Նշանի ազդեցությունը տարածվում է ճանապարհի միայն այն կողմի վրա, որտեղ դրանք տեղադրված են.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանների ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն.
նշանի համար ազդման գոտին կարող է նվազեցվել 8.2.2` «Ազդման գոտի» ցուցանակի կիրառմամբ կամ այդ նշանների ազդման գոտու վերջում 8.2.3` «Ազդման գոտի» ցուցանակով


3.30. «Կայանելն արգելվում է ամսվա զույգ օրերին»

3.30. «Կայանելն արգելվում է ամսվա զույգ օրերին»


3.29 և 3.30 նշանների միաժամանակյա կիրառման դեպքում տրանսպորտային միջոցները ճանապարհի մի կողմից մյուսը տեղափոխվում են ժամը 19.00 - 21.00-ի սահմաններում.Նշանի ազդեցությունը չի տարածվում I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ նրանց փոխադրող տրանսպորտային միջոցների վրա, ինչպես նաև գունագծապատկերներ ունեցող փոստային հատուկ կապի տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև միացված հաշվիչով «տաքսի» ավտոմոբիլների վրա:Նշանի ազդեցությունը տարածվում է ճանապարհի միայն այն կողմի վրա, որտեղ դրանք տեղադրված են.
Նշանի ազդեցությունը տարածվում է նշանի տեղադրման տեղից մինչև դրանից հետո գտնվող մոտակա խաչմերուկը, իսկ բնակավայրերում, խաչմերուկի բացակայության դեպքում, մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանների ազդեցությունը չի ընդհատվում հետադարձի և բաժանարար գոտու խզման, ինչպես նաև ճանապարհներին մերձակա տարածքներից ելքի և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհների հատման (հարման) տեղերում, եթե դրանցից առաջ համապատասխան նշաններ տեղադրված չեն.
նշանի համար ազդման գոտին կարող է նվազեցվել 8.2.2` «Ազդման գոտի» ցուցանակի կիրառմամբ կամ այդ նշանների ազդման գոտու վերջում 8.2.3` «Ազդման գոտի» ցուցանակով


3.31. «Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ»

3.31. «Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ»


նշում է 3.16, 3.20, 3.22, 3.24 և 3.26 - 3.30 նշաններից մի քանիսի ազդման գոտիների միաժամանակյա վերջը.


3.32. «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»

3.32. «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, որոնք կահավորված են «Վտանգավոր բեռ» ճանաչման նշանով.
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակների տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:


3.33. «Պայթուցիկ և դյուրավառ բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»

3.33. «Պայթուցիկ և դյուրավառ բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելվում է»


արգելվում է այն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, որոնք կահավորված են «Վտանգավոր բեռ» ճանաչման նշանով և նախատեսված են 1, 2.2 - 2.4, 3.1, 3.2 և 5.2 դասերի վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար (ըստ ստանդարտի).
նշանը երկու ուղղությամբ էլ արգելում է համապատասխան տեսակների տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:

4. ԹԵԼԱԴՐՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐ


4.1.1. «Երթևեկությունն ուղիղ»

4.1.1. «Երթևեկությունն ուղիղ»


Ճանապարհի հատվածի սկզբում տեղադրված նշանի ազդեցությունը տարածվում է մինչև մոտակա խաչմերուկը: Նշանը չի արգելում աջ շրջադարձը դեպի բակեր և ճանապարհին մերձակա այլ տարածքներ.
նշանը կարող է կիրառվել տվյալ հատման վայրում երթևեկության ուղղությունների ձևի սլաքների տեսքով
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ տեղադրված է նշանը:


4.1.2. «Երթևեկությունը դեպի աջ»

4.1.2. «Երթևեկությունը դեպի աջ»


նշանը կարող է կիրառվել տվյալ հատման վայրում երթևեկության ուղղությունների ձևի սլաքների տեսքով
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ տեղադրված է նշանը:


4.1.3. «Երթևեկությունը դեպի ձախ»

4.1.3. «Երթևեկությունը դեպի ձախ»


նշանը կարող է կիրառվել տվյալ հատման վայրում երթևեկության ուղղությունների ձևի սլաքների տեսքով
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ տեղադրված է նշանը:


4.1.4. «Երթևեկությունն ուղիղ կամ դեպի աջ»

4.1.4. «Երթևեկությունն ուղիղ կամ դեպի աջ»


նշանը կարող է կիրառվել տվյալ հատման վայրում երթևեկության ուղղությունների ձևի սլաքների տեսքով
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ տեղադրված է նշանը:


4.1.5. «Երթևեկությունն ուղիղ կամ դեպի ձախ»

4.1.5. «Երթևեկությունն ուղիղ կամ դեպի ձախ»


նշանը կարող է կիրառվել տվյալ հատման վայրում երթևեկության ուղղությունների ձևի սլաքների տեսքով
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ տեղադրված է նշանը:


4.1.6. «Երթևեկությունը դեպի աջ կամ դեպի ձախ»

4.1.6. «Երթևեկությունը դեպի աջ կամ դեպի ձախ»


թույլատրվում է երթևեկել միայն նշանների վրա սլաքներով ցույց տրված ուղղություններով:
նշանը կարող է կիրառվել տվյալ հատման վայրում երթևեկության ուղղությունների ձևի սլաքների տեսքով
նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա.
նշանի ազդեցությունը տարածվում է երթևեկելի մասերի այն հատման վրա, որից առաջ տեղադրված է նշանը:


4.2.1. «Արգելքի շրջանցումն աջից»

4.2.1. «Արգելքի շրջանցումն աջից»


շրջանցումը թույլատրվում է միայն սլաքով ցույց տրված կողմից.


4.2.2. «Արգելքի շրջանցումը ձախից»

4.2.2. «Արգելքի շրջանցումը ձախից»


շրջանցումը թույլատրվում է միայն սլաքով ցույց տրված կողմից.


4.2.3. «Արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից»

4.2.3. «Արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից»


շրջանցումը թույլատրվում է ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ կողմից:


4.3. «Շրջանաձև երթևեկություն»

4.3. «Շրջանաձև երթևեկություն»


երթևեկությունը թույլատրվում է սլաքներով ցույց տրված ուղղությամբ.


4.4.1 «Հեծանվային արահետ»

4.4.1 «Հեծանվային արահետ»


թույլատրվում է երթևեկել միայն մոպեդներով և հեծանիվներով: Մայթի կամ հետիոտնային արահետի բացակայության դեպքում հեծանվային արահետով կարող են երթևեկել նաև հետիոտները.


4.4.2 «Հեծանվային արահետի վերջ»

4.4.2 «Հեծանվային արահետի վերջ»


4.5.1 «Հետիոտնային արահետ»

4.5.1 «Հետիոտնային արահետ»

թույլատրվում է միայն հետիոտների տեղաշարժը:


4.5.2 «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետ »

4.5.2 «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետ »


4.5.3 «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ»

4.5.3 «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ»


4.5.4 «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետ»

4.5.4 «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետ»

Կառուցվածքորեն և (կամ) 1.2 , 1.23.2 և 1.23.3 հորիզոնական գծանշումներով կամ այլ եղանակով առանձնացման միջոցով արահետի՝ հեծանվային և հետիոտնային կողմերի բաժանված հեծանվահետիոտնային արահետ.


4.5.5. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետ»

4.5.5. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետ»

Կառուցվածքորեն և (կամ) 1.2 , 1.23.2 և 1.23.3 հորիզոնական գծանշումներով կամ այլ եղանակով առանձնացման միջոցով արահետի՝ հեծանվային և հետիոտնային կողմերի բաժանված հեծանվահետիոտնային արահետ.


4.5.6 «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ»

4.5.6 «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ»


4.5.7. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ»

4.5.7. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ»


4.6. «Նվազագույն արագության սահմանափակում»

4.6. «Նվազագույն արագության սահմանափակում»


թույլատրվում է երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ.


4.7. «Նվազագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջ»

4.7. «Նվազագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջ»


4.8.1 «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն»

4.8.1 «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն»


«Վտանգավոր բեռ» ճանաչման նշաններով կահավորված տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է միայն ուղիղ:


4.8.2 «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն»

4.8.2 «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն»


«Վտանգավոր բեռ» ճանաչման նշաններով կահավորված տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է միայն դեպի աջ:


4.8.3 «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն»

4.8.3 «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն»


«Վտանգավոր բեռ» ճանաչման նշաններով կահավորված տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է միայն դեպի ձախ:

5. ՀԱՏՈՒԿ ԹԵԼԱԴՐԱՆՔԻ ՆՇԱՆՆԵՐ


5.1. «Ավտոմայրուղի»

5.1. «Ավտոմայրուղի»


ճանապարհ, որտեղ գործում են կանոնների` ավտոմայրուղիներով երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները.


5.2. «Ավտոմայրուղու վերջ»

5.2. «Ավտոմայրուղու վերջ»


5.3. «Ճանապարհ ավտոմոբիլների համար»

5.3. «Ճանապարհ ավտոմոբիլների համար»


թույլատրվում է նաև մոտոցիկլների երթևեկությունը:


5.4. «Ավտոմոբիլների համար ճանապարհի վերջ»

5.4. «Ավտոմոբիլների համար ճանապարհի վերջ»


5.5. «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ»

5.5. «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ»


ճանապարհ կամ երթևեկելի մաս, որով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն ամբողջ լայնությամբ իրականացվում է մեկ ուղղությամբ.


5.6. «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»

5.6. «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»


5.7.1. «Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ»

5.7.1. «Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ»


ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ կամ երթևեկելի մաս.


5.7.2. «Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ»

5.7.2. «Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ»


ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ կամ երթևեկելի մաս.


5.8. «Դարձափոխային երթևեկություն»

5.8. «Դարձափոխային երթևեկություն»


ճանապարհի այն հատվածի սկիզբը, որտեղ մեկ կամ մի քանի գոտիներով երթևեկության ուղղությունը կարող է փոխվել հանդիպակացի.


5.9. «Դարձափոխային երթևեկության վերջ»

5.9. «Դարձափոխային երթևեկության վերջ»


5.10. «Ելք դեպի դարձափոխային երթևեկությամբ ճանապարհ»

5.10. «Ելք դեպի դարձափոխային երթևեկությամբ ճանապարհ»


5.11. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ»

5.11. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ»


երթևեկության հոսքին հանդիպակաց, ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար հատուկ առանձնացված գոտի ունեցող ճանապարհ.


5.12. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհի վերջ»

5.12. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհի վերջ»


5.13.1. «Ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ»

5.13.1. «Ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ»


5.13.2. «Ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ»

5.13.2. «Ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհ»


5.14. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտի»

5.14. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար գոտի»


երթևեկության հոսքին համընթաց, միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված գոտի: Այդ նշանի ազդեցությունը տարածվում է այն գոտու վրա, որի վրա տեղադրված է: Ճանապարհից աջ տեղադրված նշանի ազդեցությունը տարածվում է աջ գոտու վրա.


5.15.1. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիներով»

5.15.1. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիներով»


գոտիների թիվը և երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները` դրանցից յուրաքանչյուրով:


5.15.2. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիով»

5.15.2. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիով»


Ձախ եզրային գոտուց ձախ շրջադարձը թույլատրող 5.15.2 նշանները թույլատրում են նաև հետադարձն այդ գոտուց: Նշանի գործողությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:Խաչմերուկից առաջ տեղադրված 5.8.1 և «5.15.2» նշանների ազդման գոտին տարածվում է ամբողջ խաչմերուկի վրա, եթե այնտեղ տեղադրված 5.15.1 կամ 5.8.2 այլ նշաններն ուրիշ ցուցումներ չեն տալիս:


5.15.3. «Գոտու սկիզբ»

5.15.3. «Գոտու սկիզբ»


արգելակման գոտու կամ վերելքի վրա լրացուցիչ գոտու սկիզբը: Եթե լրացուցիչ գոտուց առաջ տեղադրված այս նշանի վրա պատկերված է 4.6` «Նվազագույն արագության սահմանափակում» նշանը, ապա այն տրանսպորտային միջոցների վարորդները, որոնք հիմնական գոտիով չեն կարող շարունակել երթևեկությունը` առնվազն նշանի վրա ցույց տրված արագությամբ, պետք է վերադասավորվեն լրացուցիչ գոտում:


5.15.4. «Գոտու սկիզբ»

5.15.4. «Գոտու սկիզբ»


տվյալ ուղղությամբ երթևեկության համար նախատեսված եռագոտի ճանապարհի միջին գոտու հատվածի սկիզբը: Եթե նշանի վրա պատկերված է որևէ տեսակի տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն արգելող նշան, ապա այդ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը համապատասխան գոտիներով արգելվում է:


5.15.5. «Գոտու վերջ»

5.15.5. «Գոտու վերջ»


թափառքի գոտու կամ վերելքի վրա լրացուցիչ գոտու վերջը.


5.15.6. «Գոտու վերջ»

5.15.6. «Գոտու վերջ»


տվյալ ուղղությամբ երթևեկության համար նախատեսված եռագոտի ճանապարհի միջին գոտու հատվածի վերջը.


5.15.7. «Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով»

5.15.7. «Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով»


եթե նշանի վրա պատկերված է որևէ տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն արգելող նշան, ապա այդ տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունը նշված գոտիով արգելվում է: Նշանը համապատասխան թվով սլաքներով կարող է կիրառվել չորս և ավելի գոտիներ ունեցող ճանապարհներին:


5.15.8. «Գոտիների քանակը»

5.15.8. «Գոտիների քանակը»


ցույց է տալիս երթևեկության գոտիների թիվը և գոտիներով երթևեկության ռեժիմները: Վարորդը պետք է կատարի սլաքների վրա պատկերված նշանների պահանջները:


5.16. «Ավտոբուսի և (կամ) տրոլեյբուսի կանգառի տեղ»

5.16. «Ավտոբուսի և (կամ) տրոլեյբուսի կանգառի տեղ»


5.17. «Տրամվայի կանգառի տեղ»

5.17. «Տրամվայի կանգառի տեղ»


5.18. «Թեթև մարդատար տաքսիների կայանման տեղ»

5.18. «Թեթև մարդատար տաքսիների կայանման տեղ»


5.19.1. «Հետիոտնային անցում»

5.19.1. «Հետիոտնային անցում»


անցման վայրում
1.14.1 - 1.14.2 գծանշումների բացակայության դեպքում 5.19.1 նշանը տեղադրվում է ճանապարհից ձախ, անցման հեռավոր սահմանի մոտ:


5.19.2. «Հետիոտնային անցում»

5.19.2. «Հետիոտնային անցում»


անցման վայրում
1.14.1 - 1.14.2 գծանշումների բացակայության դեպքում 5.19.2 նշանը տեղադրվում է ճանապարհից աջ, անցման մոտակա սահմանի մոտ:


5.20. «Արհեստական անհարթություն»

5.20. «Արհեստական անհարթություն»


ցույց է տալիս արհեստական անհարթության սահմանները: Նշանը տեղադրվում է արհեստական անհարթությանը տրանսպորտային միջոցի մոտեցման ուղղության մոտակա սահմանի վրա:


5.21. «Բնակելի գոտի»

5.21. «Բնակելի գոտի»


տարածք, որտեղ գործում են կանոնների` բնակելի գոտում երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները.


5.22. «Բնակելի գոտու վերջ»

5.22. «Բնակելի գոտու վերջ»


5.23.1. «Բնակավայրի սկիզբ»

5.23.1. «Բնակավայրի սկիզբ»


բնակավայրի սկիզբը, որտեղ գործում են կանոնների` բնակավայրերում երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները.


5.23.2. «Բնակավայրի սկիզբ»

5.23.2. «Բնակավայրի սկիզբ»


բնակավայրի սկիզբը, որտեղ գործում են կանոնների` բնակավայրերում երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները:


5.24.1. «Բնակավայրի վերջ»

5.24.1. «Բնակավայրի վերջ»


վայր, որտեղից սկսած տվյալ ճանապարհին իրենց ուժը կորցնում են կանոնների` բնակավայրերում երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները.


5.24.2. «Բնակավայրի վերջ»

5.24.2. «Բնակավայրի վերջ»


վայր, որտեղից սկսած տվյալ ճանապարհին իրենց ուժը կորցնում են կանոնների` բնակավայրերում երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները:


5.25. «Բնակավայրի սկիզբ»

5.25. «Բնակավայրի սկիզբ»


այն բնակավայրի անվանումն ու սկիզբը, որտեղ տվյալ ճանապարհին չեն գործում կանոնների` բնակավայրերում երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները.


5.26. «Բնակավայրի վերջ»

5.26. «Բնակավայրի վերջ»


5.25 նշանով նշված բնակավայրի վերջը:


5.27. «Կայանման սահմանափակումով գոտի»

5.27. «Կայանման սահմանափակումով գոտի»


վայր, որտեղից սկսվում է կայանումն արգելված տարածքը (ճանապարհի հատվածը).


5.28. «Կայանման սահմանափակումով գոտու վերջ»

5.28. «Կայանման սահմանափակումով գոտու վերջ»


5.29. «Կարգավորվող կայանման գոտի»

5.29. «Կարգավորվող կայանման գոտի»


վայր, որտեղից սկսվում է թույլատրված և ցուցանակների ու գծանշումների օգնությամբ կարգավորվող կայանման տարածքը (ճանապարհի հատվածը).


5.30. «Կարգավորվող կայանման գոտու վերջ»

5.30. «Կարգավորվող կայանման գոտու վերջ»


5.31. «Առավելագույն արագության սահմանափակումով գոտի»

5.31. «Առավելագույն արագության սահմանափակումով գոտի»


վայր, որտեղից սկսվում է առավելագույն արագության սահմանափակմամբ տարածքը (ճանապարհի հատվածը).


5.32. «Առավելագույն արագության սահմանափակումով գոտու վերջ»

5.32. «Առավելագույն արագության սահմանափակումով գոտու վերջ»


5.33. «Հետիոտնային գոտի»

5.33. «Հետիոտնային գոտի»


վայր, որտեղից սկսվում է միայն հետիոտների երթևեկության համար թույլատրված տարածքը (ճանապարհի հատվածը):

6. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


6.1. «Առավելագույն արագության ընդհանուր սահմանափակում»

6.1. «Առավելագույն արագության ընդհանուր սահմանափակում»


կանոններով սահմանված առավելագույն արագության ընդհանուր սահմանափակում.


6.2. «Առաջարկվող արագություն»

6.2. «Առաջարկվող արագություն»


ճանապարհի տվյալ հատվածում երթևեկելու համար նախընտրելի արագություն:


6.3.1. «Հետադարձի տեղ»

6.3.1. «Հետադարձի տեղ»


ձախ շրջադարձն արգելվում է.


6.3.2. «Հետադարձի գոտի»

6.3.2. «Հետադարձի գոտի»


հետադարձի համար գոտու երկարությունը: Ձախ շրջադարձն արգելվում է.


6.4. «Կայանման տեղ»

6.4. «Կայանման տեղ»


6.5. «Վթարային կանգառի գոտի»

6.5. «Վթարային կանգառի գոտի»


կտրուկ վայրէջքի վրա վթարային կանգառի գոտի.


6.6. «Ստորգետնյա հետիոտնային անցում»

6.6. «Ստորգետնյա հետիոտնային անցում»


6.7. «Վերգետնյա հետիոտնային անցում»

6.7. «Վերգետնյա հետիոտնային անցում»


6.8.1. «Փակուղի»

6.8.1. «Փակուղի»


միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ.


6.8.2. «Փակուղի»

6.8.2. «Փակուղի»


միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ:


6.8.3. «Փակուղի»

6.8.3. «Փակուղի»


միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ:


6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

Երթևեկելու ուղղություններ դեպի նշանի վրա նշված բնակավայրերը և այլ օբյեկտներ:
Այս նշանների վրա կարող են պատկերվել 6.14.1 նշանի պատկերը, ավտոմայրուղու, օդանավակայանի պատկերանշանները և այլ պատկերագրեր:

6.9.1 նշանի վրա կարող են պատկերվել երթևեկության առանձնահատկությունների մասին տեղեկացնող այլ նշանների պատկերներ:

Կապույտ հիմնագույնով նշանները տեղադրվում են բնակավյրերից դուրս գտնվող ճանապարհներին։


6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

Երթևեկելու ուղղություններ դեպի նշանի վրա նշված բնակավայրերը և այլ օբյեկտներ:
Այս նշանների վրա կարող են պատկերվել 6.14.1 նշանի պատկերը, ավտոմայրուղու, օդանավակայանի պատկերանշանները և այլ պատկերագրեր:

6.9.1 նշանի վրա կարող են պատկերվել երթևեկության առանձնահատկությունների մասին տեղեկացնող այլ նշանների պատկերներ:

Կանաչ հիմնագույնով նշանները տեղադրվում են ավտոմայրուղիներին։


6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

Երթևեկելու ուղղություններ դեպի նշանի վրա նշված բնակավայրերը և այլ օբյեկտներ:
Այս նշանների վրա կարող են պատկերվել 6.14.1 նշանի պատկերը, ավտոմայրուղու, օդանավակայանի պատկերանշանները և այլ պատկերագրեր:

6.9.1 նշանի վրա կարող են պատկերվել երթևեկության առանձնահատկությունների մասին տեղեկացնող այլ նշանների պատկերներ:

Սպիտակ հիմնագույնով նշանները տեղադրվում են բնակավայրերում գտնվող ճանապարհներին։


6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

6.9.1. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

Երթևեկելու ուղղություններ դեպի նշանի վրա նշված բնակավայրերը և այլ օբյեկտներ:
6.9.1 նշանը կիրառվում է նաև 3.11 - 3.15 արգելող նշաններից որևէ մեկով կահավորված ճանապարհի հատվածի շրջանցման ուղղության մասին տեղեկություն տալու համար.


6.9.2. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

6.9.2. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

Երթևեկելու ուղղություններ դեպի նշանի վրա նշված բնակավայրերը և այլ օբյեկտներ:
Այս նշանների վրա կարող են պատկերվել 6.14.1 նշանի պատկերը


6.9.2. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

6.9.2. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

Երթևեկելու ուղղություններ դեպի նշանի վրա նշված բնակավայրերը և այլ օբյեկտներ:
Այս նշանների վրա կարող են պատկերվել 6.14.1 նշանի պատկերը:
Կապույտ հիմնագույնով նշանները տեղադրվում են բնակավայրերից դուրս գտնվող ճանապարհներին։


6.9.2. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

6.9.2. «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ»

Երթևեկելու ուղղություններ դեպի նշանի վրա նշված բնակավայրերը և այլ օբյեկտներ:
Այս նշանների վրա կարող են պատկերվել 6.14.1 նշանի պատկերը:
Սպիտակ հիմնագույնով նշանները տեղադրվում են բնակավայրերում գտնվող ճանապարհներին։


6.9.3. «Երթևեկության սխեմա»

6.9.3. «Երթևեկության սխեմա»


խաչմերուկներում որոշ մանևրների արգելման դեպքում երթևեկության երթուղի կամ բարդ խաչմերուկներում երթևեկության թույլատրելի ուղղություններ:


6.10.1. «Ուղղությունների ցուցիչ»

6.10.1. «Ուղղությունների ցուցիչ»

Դեպի երթուղու կետերը շարժվելու ուղղություններ: Նշանի վրա կարող են նշվել մինչև այդ օբյեկտները եղած հեռավորությունները (կմ), պատկերվել ավտոմայրուղու, օդանավակայանի պատկերանշաններ և այլ պատկերագրեր:


6.10.1. «Ուղղությունների ցուցիչ»

6.10.1. «Ուղղությունների ցուցիչ»

Դեպի երթուղու կետերը շարժվելու ուղղություններ: Նշանի վրա կարող են նշվել մինչև այդ օբյեկտները եղած հեռավորությունները (կմ), պատկերվել ավտոմայրուղու, օդանավակայանի պատկերանշաններ և այլ պատկերագրեր:


6.10.2. «Ուղղության ցուցիչ»

6.10.2. «Ուղղության ցուցիչ»

Դեպի երթուղու կետերը շարժվելու ուղղություններ: Նշանի վրա կարող են նշվել մինչև այդ օբյեկտները եղած հեռավորությունները (կմ), պատկերվել ավտոմայրուղու, օդանավակայանի պատկերանշաններ և այլ պատկերագրեր։


6.10.2. «Ուղղության ցուցիչ»

6.10.2. «Ուղղության ցուցիչ»

Դեպի երթուղու կետերը շարժվելու ուղղություններ: Նշանի վրա կարող են նշվել մինչև այդ օբյեկտները եղած հեռավորությունները (կմ), պատկերվել ավտոմայրուղու, օդանավակայանի պատկերանշաններ և այլ պատկերագրեր։


6.11. «Օբյեկտի անվանում»

6.11. «Օբյեկտի անվանում»

Բնակավայրերից բացի` այլ օբյեկտի անվանումը (գետ, լիճ, լեռնանցք, տեսարժան վայր և այլն)։


6.12. «Հեռավորությունների ցուցիչ»

6.12. «Հեռավորությունների ցուցիչ»

Մինչև երթուղու վրա գտնվող բնակավայրերը եղած հեռավորությունը (կմ)։


6.13. «Կիլոմետրային նշան»

6.13. «Կիլոմետրային նշան»


մինչև ճանապարհի սկիզբը կամ վերջը եղած հեռավորությունը (կմ).


6.14.2. «Երթուղու համարը»

6.14.2. «Երթուղու համարը»


6.14.1` ճանապարհին (երթուղուն) հատկացված համարը, 6.14.2` ճանապարհի (երթուղու) համարը և ուղղությունը.


6.15. «Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար»

6.15. «Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար»

Բեռնատար ավտոմոբիլների, տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների վարորդներին առաջարկում է երթևեկել ուղիղ, եթե խաչմերուկում դրանց երթևեկությունը որևէ ուղղությամբ արգելված է։


6.15. «Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար»

6.15. «Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար»

Բեռնատար ավտոմոբիլների, տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների վարորդներին առաջարկում է երթևեկել դեպի աջ, եթե խաչմերուկում դրանց երթևեկությունը որևէ ուղղությամբ արգելված է։


6.15. «Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար»

6.15. «Երթևեկության ուղղություն բեռնատար ավտոմոբիլների համար»

Բեռնատար ավտոմոբիլների, տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների վարորդներին առաջարկում է երթևեկել դեպի ձախ, եթե խաչմերուկում դրանց երթևեկությունը որևէ ուղղությամբ արգելված է։


6.16. «Կանգ-գիծ»

6.16. «Կանգ-գիծ»


լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի դեպքում տրանսպորտային միջոցների կանգառի տեղ.


6.17. «Շրջանցման սխեմա»

6.17. «Շրջանցման սխեմա»


երթևեկության համար ժամանակավոր փակ ճանապարհի հատվածի շրջանցման երթուղի.


6.18. «Շրջանցման ուղղություն»

6.18. «Շրջանցման ուղղություն»

Երթևեկության համար ժամանակավոր փակ ճանապարհի հատվածը շրջանցելու համար ճանապարհը շարունակել ուղիղ։


6.18. «Շրջանցման ուղղություն»

6.18. «Շրջանցման ուղղություն»

Երթևեկության համար ժամանակավոր փակ ճանապարհի հատվածը շրջանցելու համար թեքվել աջ։


6.18. «Շրջանցման ուղղություն»

6.18. «Շրջանցման ուղղություն»

Երթևեկության համար ժամանակավոր փակ ճանապարհի հատվածը շրջանցելու համար թեքվել ձախ։


6.19. «Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ»

6.19. «Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ»

Բաժանարար գոտիով ճանապարհի երթևեկության համար փակ հատվածը շրջանցել հանդիպակաց երթևեկելի մաս վերադասավորվելով։


6.19. «Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ»

6.19. «Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ»

Բաժանարար գոտիով ճանապարհի երթևեկության համար փակ հատվածի շրջանցման վերջում վերադասավորվել աջակողմյան երթևեկելի մաս։

7. ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


7.1. «Առաջին բժշկական օգնության կետ»

7.1. «Առաջին բժշկական օգնության կետ»


7.2. «Հիվանդանոց»

7.2. «Հիվանդանոց»


7.3. «Ավտոլցավորման կայան»

7.3. «Ավտոլցավորման կայան»


7.4. «Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկում»

7.4. «Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկում»


7.5. «Ավտոմոբիլների լվացում»

7.5. «Ավտոմոբիլների լվացում»


7.6. «Հեռախոս»

7.6. «Հեռախոս»


7.7. «Սննդի կետ»

7.7. «Սննդի կետ»


7.8. «Խմելու ջուր»

7.8. «Խմելու ջուր»


7.9. «Հյուրանոց կամ մոթել»

7.9. «Հյուրանոց կամ մոթել»


7.10. «Հանգրվան»

7.10. «Հանգրվան»


7.11. «Հանգստի վայր»

7.11. «Հանգստի վայր»


7.12. «Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության պահակետ»

7.12. «Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության պահակետ»


7.13. «Ոստիկանություն»

7.13. «Ոստիկանություն»


7.14. «Միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների հսկման կետ»

7.14. «Միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների հսկման կետ»


7.15. «Ճանապարհային երթևեկության մասին տեղեկություն հաղորդող ռադիոկայանի գործողության գոտի»

7.15. «Ճանապարհային երթևեկության մասին տեղեկություն հաղորդող ռադիոկայանի գործողության գոտի»


ճանապարհի հատված, որտեղ իրականացվում է նշանի վրա նշված հաճախականության հաղորդումների ընդունում.


7.16. «Վթարային ծառայությունների հետ ռադիոկապի գոտի»

7.16. «Վթարային ծառայությունների հետ ռադիոկապի գոտի»


ճանապարհի հատված, որտեղ գործում է վթարային ծառայությունների հետ ռադիոկապի համակարգ` նշանի վրա նշված քաղաքացիական հաճախականությամբ:


7.17. «Լողավազան կամ լողափ»

7.17. «Լողավազան կամ լողափ»

8. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ)


8.1.1. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ»

8.1.1. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ»


ցույց է տալիս ընթացքի ուղղությամբ նշանից մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը, համապատասխան սահմանափակում մտցնելու տեղը կամ առջևում գտնվող որոշակի օբյեկտ (վայր) եղած հեռավորությունը.


8.1.2. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ».

8.1.2. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ».


նշանը ցույց է տալիս 2.4` «Զիջեք ճանապարհը» նշանից մինչև խաչմերուկ եղած հեռավորությունը, երբ խաչմերուկից անմիջապես առաջ տեղադրված է 2.5` «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելված է»


8.1.3. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ»

8.1.3. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ»


ցույց է տալիս հեռավորությունը մինչև ճանապարհից դուրս գտնվող օբյեկտ.


8.1.4. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ»

8.1.4. «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ»


ցույց է տալիս հեռավորությունը մինչև ճանապարհից դուրս գտնվող օբյեկտ.


8.2.1. «Ազդման գոտի»

8.2.1. «Ազդման գոտի»


ցույց է տալիս նախազգուշացնող նշաններով կահավորված ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը կամ արգելող և տեղեկատու-ցուցիչ նշանների ազդման գոտին.


8.2.2. «Ազդման գոտի».

8.2.2. «Ազդման գոտի».

ցուցանակը ցույց է տալիս և (կամ) տեղեկացնում է`3.27` «Կանգառն արգելված է», 3.28` «Կայանելն արգելված է», 3.29` «Կայանելն արգելված է ամսվա կենտ օրերին», 3.30` «Կայանելն արգելված է ամսվա զույգ օրերին»
արգելող նշանների ազդման գոտին.


8.2.3. «Ազդման գոտի»

8.2.3. «Ազդման գոտի»


ցուցանակը ցույց է տալիս և (կամ) տեղեկացնում է` 3.27 - 3.30 նշանների ազդման գոտու վերջը.


8.2.4. «Ազդման գոտի»

8.2.4. «Ազդման գոտի»


ցուցանակը ցույց է տալիս և (կամ) տեղեկացնում է` 3.27 - 3.30 նշանների ազդման գոտում գտնվելու մասին.


8.2.5. «Ազդման գոտի»

8.2.5. «Ազդման գոտի»


ցուցանակը ցույց է տալիս և (կամ) տեղեկացնում է` 7.2.6, 3.27 - 3.30 նշանների ազդման ուղղությունը և գոտին, հրապարակի, շենքի ճակատի և այլ


8.2.6. «Ազդման գոտի»

8.2.6. «Ազդման գոտի»


ցուցանակը ցույց է տալիս և (կամ) տեղեկացնում է` 7.2.6, 3.27 - 3.30 նշանների ազդման ուղղությունը և գոտին, հրապարակի, շենքի ճակատի և այլ տեղերի` մի կողմի երկայնքով կանգառի կամ կայանման արգելման դեպքում.


8.3.1. «Ազդման ուղղություն»

8.3.1. «Ազդման ուղղություն»


ցույց է տալիս խաչմերուկից առաջ տեղադրված նշանների ազդման ուղղությունները կամ երթևեկության ուղղությունները` դեպի անմիջապես ճանապարհին մոտ գտնվող օբյեկտները.


8.3.2. «Ազդման ուղղություն»

8.3.2. «Ազդման ուղղություն»


ցույց է տալիս խաչմերուկից առաջ տեղադրված նշանների ազդման ուղղությունները կամ երթևեկության ուղղությունները` դեպի անմիջապես ճանապարհին մոտ գտնվող օբյեկտները.


8.3.3. «Ազդման ուղղություն»

8.3.3. «Ազդման ուղղություն»


ցույց է տալիս խաչմերուկից առաջ տեղադրված նշանների ազդման ուղղությունները կամ երթևեկության ուղղությունները` դեպի անմիջապես ճանապարհին մոտ գտնվող օբյեկտները.


8.4.1. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.1. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է 3.5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար, այդ թվում նաև՝ կցորդով շահագործվող ավտոմոբիլների վրա.


8.4.2. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.2. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է կցորդով շահագործվող տրանսպորտային միջոցների վրա.


8.4.3. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.3. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է թեթև մարդատար, ինչպես նաև մինչև 3,5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների վրա.


8.4.3.1 «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.3.1 «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է արտաքին սնուցման աղբյուրից լիցքավորվելու հնարավորություն ունեցող էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների վրա:


8.4.4. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.4. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է ընդհանուր օգտագործման տրնսպորտային միջոցների վրա.


8.4.5. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.5. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների վրա.


8.4.6. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.6. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է մոտոցիկլների վրա


8.4.7. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.4.7. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է մոպեդների և հեծանիվների վրա.


8.4.8. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը».

8.4.8. «Տրանսպորտային միջոցի տեսակը».

Համատեղ ներկայացված նշանի ազդեցությունը տարածվում է «Վտանգավոր բեռ» ճանաչման նշանով կահավորված տրանսպորտային միջոցների վրա.


8.5.1. «Շաբաթ, կիրակի և տոն օրեր»

8.5.1. «Շաբաթ, կիրակի և տոն օրեր»


ցուցանակը տեղեկացնում է շաբաթվա այն օրերի մասին, որոնց ընթացքում նշանը գործում է.


8.5.2. «Աշխատանքային օրեր»

8.5.2. «Աշխատանքային օրեր»


ցուցանակը տեղեկացնում է շաբաթվա այն օրերի մասին, որոնց ընթացքում նշանը գործում է.


8.5.3. «Շաբաթվա օրեր»

8.5.3. «Շաբաթվա օրեր»


ցուցանակը տեղեկացնում է շաբաթվա այն օրերի մասին, որոնց ընթացքում նշանը գործում է.


8.5.4. «Գործողության ժամանակ»

8.5.4. «Գործողության ժամանակ»


ցուցանակը տեղեկացնում է օրվա այն ժամերը, որոնց ընթացքում նշանը գործում է.


8.5.5. «Գործողության ժամանակ»

8.5.5. «Գործողության ժամանակ»


ցուցանակը ցույց է տալիս շաբաթ, կիրակի կամ տոն օրերին այն ժամերը, որոնց ընթացքում նշանը գործում է.


8.5.6. «Գործողության ժամանակ»

8.5.6. «Գործողության ժամանակ»


ցուցանակը ցույց է տալիս աշխատանքային օրերին այն ժամերը, որոնց ընթացքում նշանը գործում է.


8.5.7. «Գործողության ժամանակ»

8.5.7. «Գործողության ժամանակ»


ցուցանակը ցույց է տալիս նշված օրվա այն ժամերը, որոնց ընթացքում նշանը գործում է.


8.6.2. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.2. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.6.3. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.3. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.6.4. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.4. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.6.5. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.5. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.6.6. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.6. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.6.7. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.7. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.6.8. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.8. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.6.9. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»

8.6.9. «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում»


մայթամերձ կայանման տեղում` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կայանման տեղն ու ձևը.


8.7. «Կայանում չգործարկված շարժիչով». ցույց է տալիս, որ 6.4` «Կայանման տեղ»

8.7. «Կայանում չգործարկված շարժիչով». ցույց է տալիս, որ 6.4` «Կայանման տեղ»


նշանով կահավորված կայանման վայրում տրանսպորտային միջոցների կայանումը թույլատրվում է միայն չգործարկված շարժիչով.


8.8. «Վճարովի ծառայություններ»

8.8. «Վճարովի ծառայություններ»


տեղեկացնում է, որ մատուցվող ծառայությունները վճարովի են.


8.9. «Կայանման տևողության սահմանափակում». տեղեկացնում է 6.4` «Կայանման տեղ»

8.9. «Կայանման տևողության սահմանափակում». տեղեկացնում է 6.4` «Կայանման տեղ»


նշանով կահավորված կայանման վայրում տրանսպորտային միջոցի գտնվելու առավելագույն տևողության մասին.


8.10. «Ավտոմոբիլների զննման տեղ».

8.10. «Ավտոմոբիլների զննման տեղ».

տեղեկացնում է, որ 6.4` «Կայանման տեղ» կամ 7.11` «Հանգստի վայր» նշանով կահավորված հրապարակում առկա է տրանսպորտային միջոցի զննման համար նախատեսված փոս կամ այլ հարմարություն.


8.11. «Թույլատրելի առավելագույն զանգվածի սահմանափակում»

8.11. «Թույլատրելի առավելագույն զանգվածի սահմանափակում»


տեղեկացնում է, որ նշանի ազդեցությունը տարածվում է միայն այն տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնց թույլատրելի առավելագույն զանգվածը մեծ է ցուցանակի վրա նշվածից.


8.12. «Վտանգավոր կողնակ».

8.12. «Վտանգավոր կողնակ».

նախազգուշացնում է, որ նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է: Կիրառվում է 1.25` «Ճանապարհային աշխատանքներ» նշանի հետ.


8.13. «Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն»

8.13. «Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն»


ցույց է տալիս գլխավոր ճանապարհի ուղղությունը խաչմերուկում.


8.14. «Երթևեկության գոտի»

8.14. «Երթևեկության գոտի»


ցույց է տալիս երթևեկության այն գոտին, որի վրա տարածվում է նշանի կամ լուսացույցի ազդեցությունը.


8.15. «Կույր հետիոտներ».

8.15. «Կույր հետիոտներ».

տեղեկացնում է, որ հետիոտնային անցումից օգտվում են կույրերը: Կիրառվում է 1.22, 5.19.1 և 5.19.2` «Հետիոտնային անցում» նշանների և լուսացույցների հետ.


8.16. «Խոնավ ծածկույթ»

8.16. «Խոնավ ծածկույթ»


տեղեկացնում է, որ նշանի ազդեցությունը գործում է միայն այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է.


8.17. «Հաշմանդամներ».

8.17. «Հաշմանդամներ».

տեղեկացնում է, որ 6.4` «Կայանման տեղ» նշանի ազդեցությունը տարածվում է միայն մոտոսայլակների և այն ավտոմոբիլների վրա, որոնք կահավորված են «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով.


8.18. «Բացի հաշմանդամներից».

8.18. «Բացի հաշմանդամներից».

տեղեկացնում է, որ նշանի ազդեցությունը չի տարածվում «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված մոտոսայլակների և ավտոմոբիլների վրա.


8.19. «Վտանգավոր բեռի դասը».

8.19. «Վտանգավոր բեռի դասը».

ցույց է տալիս վտանգավոր բեռների դասի (դասերի) համարն ըստ ստանդարտի։ Կիրառվում է 3.32` «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է» և 4.8.1 - 4.8.3` «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն» նշանների հետ.


8.20.1. «Տրանսպորտային միջոցի սայլակի տեսակը»

8.20.1. «Տրանսպորտային միջոցի սայլակի տեսակը»


կիրառվում են 3.12 նշանի հետ և ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի մոտեցված սռնիների թիվը, որոնցից յուրաքանչյուրի համար նշանի վրա նշված զանգվածը համարվում է սահմանային թույլատրելի.


8.20.2. «Տրանսպորտային միջոցի սայլակի տեսակը»

8.20.2. «Տրանսպորտային միջոցի սայլակի տեսակը»


կիրառվում են 3.12 նշանի հետ և ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի մոտեցված սռնիների թիվը, որոնցից յուրաքանչյուրի համար նշանի վրա նշված զանգվածը համարվում է սահմանային թույլատրելի.


8.21.1. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.21.1. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Կիրառվում են 6.4 նշանի հետ և ցույց տալիս մետրոյի կայարանների տեղը.


8.21.2. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.21.2. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Կիրառվում են 6.4 նշանի հետ և ցույց տալիս ավտոբուսի (տրոլեյբուսի) կանգառների մոտ գտնվող տրանսպորտային միջոցի կայանման տեղը.


8.21.3. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տեսակը»

8.21.3. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տեսակը»


Կիրառվում են 6.4 նշանի հետ և ցույց տալիս տրամվայի կանգառների մոտ գտնվող տրանսպորտային միջոցի կայանման տեղը.


8.22.1. «Խոչընդոտ»

8.22.1. «Խոչընդոտ»

Նշանը կիրառվում են 4.2.1 նշանի հետ և ցույց տալիս, որ խոչընդոտը թույլատրվում է շրջանցել միայն աջ կողմով:


8.22.2. «Խոչընդոտ»

8.22.2. «Խոչընդոտ»

Նշանը կիրառվում են 4.2.2 նշանի հետ և ցույց տալիս, որ խոչընդոտը թույլատրվում է շրջանցել միայն ձախ կողմով:


8.22.3. «Խոչընդոտ»

8.22.3. «Խոչընդոտ»

Նշանը կիրառվում են 4.2.3 նշանի հետ և ցույց տալիս, որ խոչընդոտը թույլատրվում է շրջանցել և՛ աջ, և՛ ձախ կողմով:


8.23. «Աշխատում է տարհանիչը»

8.23. «Աշխատում է տարհանիչը»

Ցույց է տալիս, որ 3.27-3.30 նշանների ազդման գոտում իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների տարհանում:


8.24. «Ծառայողական ավտոմոբիլների համար կայանատեղ»

8.24. «Ծառայողական ավտոմոբիլների համար կայանատեղ»

Ցուցանակի վրա կարող է նշվել կայանատեղն օգտագործող կազմակերպության անվանումը:


8.25. «Բացի ծառայողական ավտոմոբիլներից»

8.25. «Բացի ծառայողական ավտոմոբիլներից»

Ցուցանակի վրա կարող է նշվել կազմակերպության անվանումը:


8.26. «Զբոսաշրջային ավտոբուսների համար կայանատեղի»

8.26. «Զբոսաշրջային ավտոբուսների համար կայանատեղի»


8.27. «Բացի զբոսաշրջային ավտոբուսներից»

8.27. «Բացի զբոսաշրջային ավտոբուսներից»


8.28. «Շրջիկ առևտուր իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար կայանատեղի»

8.28. «Շրջիկ առևտուր իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար կայանատեղի»