հոգեբանական թեստեր

Մինչև տեսական քննության հարցերին անցնելը, վարորդի թեկնածուն պետք է պատասխանի նմանատիպ երեք հարցի։ Ոստիկանությունում պնդում են, որ այս հարցերը ստուգում են ոչ միայն մարդու տեսողությունը, այլ նաև հոգեկան առողջությունը։

Ինչևէ, այստեղ կարևոր է իմանալ, որ քննություն հանձնողը բոլոր երեք հարցերին պետք է պատասխանի ճիշտ։ Նույնիսկ մեկ հարցի սխալ պատասխանելու դեպքում քննությունը շարունակելն արգելվում է։

Այստեղ ներկայացված ենքննության ժամանակ կիրառվող հոգեբանական հարցերին նման օրինակներ։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ պատկեր եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։

Ի՞նչ պատկեր եք տեսնում նկարում։